Wijziging tarieven en SLA voor 2021

Voor 2021 zullen enkele tarieven, onze SLA en algemene voorwaarden wijzigen.

Neem contact op

Het goede nieuws is dat onze uurtarieven voor 2021 niet zullen wijzigen, echter  zullen er bij enkele leveranciers wel wijzigingen te verwachten zijn. Lees onderstaand meer over de mogelijke details voor uw organisatie.

Vernieuwing Service Level Agreement (SLA)
Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe SLA van kracht voor alle bestaande en nieuwe Micros klanten.
Verschil met de vorige SLA is:

  • Vaste onderhoud dag, indien noodzakelijk, elke eerste zaterdag en woensdag van de maand. Deze wordt niet meer apart aangekondigd;
  • Extra gepland onderhoud op andere dagen wordt vooraf per mail aangekondigd;
  • Tijdstip vast onderhoud, indien noodzakelijk, van zaterdag vanaf 22:00 uur tot zondag 12:00 uur.

Gewijzigde tarieven 2021
In 2021 zullen enkele tarieven van onze diensten een indexatie- of wijziging ondergaan.
De belangrijkste veroorzakers zijn wijzigingen in de kosten vanuit onze leveranciers. Onderstaand een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen:

  • Microsoft licentiekosten voor producten via SPLA stijgen met 10%;
  • Klanten met een VPN via eigen apparatuur betalen per 1 januari een tarief van €26,00 per maand per VPN verbinding;
  • Voor Office365 producten heeft Microsoft vooralsnog geen tariefstijging aangekondigd;
  • De door Micros gehanteerd uurtarieven en daarvan afgeleide blokuurtarieven worden voor het komend jaar niet verhoogd.

Daarnaast heeft Micros in 2020 een stapelkorting geïntroduceerd waarbij het afnemen van meerdere diensten resulteert in een aantrekkelijke korting per gebruiker per maand. Wilt u zich alvast verdiepen, dan hebben we een kort overzicht voor u gemaakt via het ‘Slim stapelen nieuwsbericht’. Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden indien u hier nog geen gebruik van maakt.

Voor de hosting gaat het over het algemeen, buiten de Microsoft verhogingen, om een overzichtelijke indexatie van 1,1%. Per gebruiker kan er verschil optreden door de hoeveelheid en soort licenties.

Besparen
Wilt u naast de tariefwijzigingen onderzoeken of er nog besparingen mogelijk zijn dan vinden wij vaak goede kansen. Klanten met Office licenties via SPLA en hosted Exchange via de Micros mailservers kunnen bijvoorbeeld besparen door de mail en Office licenties te migreren naar Office365.

Wilt u exact weten welke gevolgen dit voor uw factuur kan hebben, of waar voor u andere mogelijkheden tot besparen liggen, neem dan contact op met Peter Keur of Frans Poldervaart.

Nieuwe Algemene voorwaarden
Voor overeenkomsten die ingaan vanaf 1 januari 2021 worden onze nieuwe Algemene voorwaarden (volgt eind december) van toepassing. Voor bestaande overeenkomsten wijzigt er niets.

40 jaar moderne ICT oplossingen met persoonlijke aandacht