Projectadministratie

Projectadministratie met Micros PAS | Micros Software & ServicesMet Micros PAS is het mogelijk diverse gegevens met betrekking tot het verloop van projecten in te voeren en te onderhouden. Deze projectadministratie is te koppelen aan de cursusadministratie van Micros, zodat u direct inzicht krijgt in de kosten en de opbrengsten van uw cursussen. Samen met de docentdeclaraties en de koppeling met uw financiële administratie heeft u een allround projectoplossing.

Van urenregistratie tot nacalculatie en financiële verwerking

Uw medewerkers registreren in Micros PAS hun uren en kosten, zoals adviesuren, lunches et cetera. Na het accorderen door een leidinggevende, kunnen deze gegevens tot projectmutaties verwerkt worden. Daarna kan per (deel)project de projectmutaties opgevraagd, gefiatteerd en klaargezet worden voor facturatie. Naar wens en in eigen huisstijl kan de facturatie worden afgedrukt.

Met een koppeling kunnen alle financiële mutaties in het financiële systeem worden overgeboekt. Ook zijn in Micros PAS
diverse rapportages aanwezig om de projectstatus en –resultaten te analyseren. Met het overzicht projectmutaties kunt u bijvoorbeeld in één handeling alle nog niet gefactureerde projectmutaties opvragen.

De mogelijkheden voor uw projectadministratie met Micros PAS

Projecten

 • Onderhoud (deel)projecten
 • Opzetten van een voorcalculatie
 • Projectmutaties
 • Definiëren kosten- en opbrengstsoorten
 • Informatie lopende projecten
 • Automatisch bijwerken nacalculatie
 • Onderhoud percentages gereed
 • Informatie nacalculatie
 • Tussentijdse rapportage

Uren

 • Vastleggen uursoorten
 • Onderhoud urenlijsten
 • Doorboeken van uren op projecten
 • Afdrukken urenlijsten
 • Overnemen docentenplanning (in combinatie met Micros KAS)
 • Periode rapport uren/opbrengsten
 • Uren/kosten per werknemer
 • Werknemertotalen per (deel)project

Facturatie

 • Uren- en kostenregistratie
 • Fiatteren van projectmutaties
 • Genereren van projectfacturen
 • Afdrukken van projectfacturen
 • Overboeken naar het financiële systeem
 • Rapportage van projectresultaten